Category: phong cách phương Tây

Tôi sẽ tạo kiểu tóc xã hội và định giá theo ảnh do bạn gửi hoặc đăng trên Internet. Bạn cũng có thể hỏi qua email.

Một vài kiểu tóc được chụp ảnh ví dụ dưới đây.

Giá là tổng số tiền sấy theo độ dài của tóc (xem bảng giá) và giá niêm yết cho các kiểu tóc bên dưới và có thể là giá đồ trang trí (kẹp, băng đô, v.v.).

Do chất lượng cao hơn nên tóc thật có thể được tạo kiểu tốt hơn tóc ma-nơ-canh một chút. Việc sử dụng gel giúp kiểu tóc “làm mượt” hơn nữa, nhưng nó có thể không dễ chịu đối với một số người. Không sử dụng gel cho những bức ảnh theo phong cách phương Tây.